ABSOLUTYZACJA

Absolutyzacji, wręcz deifikacji techniki przeciwstawiają się zwolennicy innego wariantu orientacji monokauzalnej, tj. teorii determinizmu polityczno- ekonomicznego. Uważają oni, że nie technika, tylko kapitał, interesy i poli­tyka wywierają decydujący wpływ na rozwój i działanie mediów. Teoria ta, wyrastająca z inspiracji marksizmu, najbardziej wyrafinowaną postać osią­gnęła w dorobku przedstawicieli tzw. szkoły frankfurckiej (Walter Benjamin, Leo Lowenthal, Theodor Adomo, Herbert Marcuse). W myśl tej teorii, o po­jawieniu się i rozwoju instytucji medialnych przesądzają interesy ekonomicz­ne i polityczne. Interesy te czynią z mediów masowych obszar inwestycji przynoszących ogromne zyski i każą traktować przekazy jako towar, który podlega ekonomicznej fetyszyzacji – o wartości przekazów decyduje cena, a nie satysfakcja jakiej dostarczają odbiorcy (im wyższa cena, tym bardziej wartościowy wydaje nam się produkt).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!