ANALIZA ZARZĄDZANIA

Analiza zarządzania placówką oświatową, jak i grupą szkół, powinna nadto uwzględniać stwarzaną przez sieci informatyczne (np. Internet) możliwość wymiany doświadczeń indywidualnych oraz dokumentów po­między nauczycielami, uczniami, dyrektorami wreszcie, dowolnych pla­cówek oświatowych i to niezależnie od ich administracyjnego, tery­torialnego (krajowego, regionalnego) czy typologicznego podziału. Zdaniem St. M. Kwiatkowskiego,^ struktura systemu informatycznego zależy od pełnionych przezeń i zakładanych funkcji, a te z kolei wiążą się ściśle z ogólną koncepcją kierowania i zarządzania resortu edukacji naro­dowej. Innymi słowy, układ treści deskryptywnych zależy od wewnętrz­nych relacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi resortu.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!