BADACZE MEDIÓW

Badacze mediów zajmują w tej kwestii różne stanowi­ska. Z grubsza biorąc można wskazać dwie generalne orientacje: „monokauzalną”, która absolutyzuje wpływ jednego czynnika, a innym, jeżeli w ogóle je dostrzega, przypisuje rolę marginalną, oraz orientację „strukturalną”, która dostrzega wpływ wielu różnych czynników tworzących każdorazowo swoisty dla danego medium oraz sytuacji społecznej i cywilizacyjnej splot zależności. Najbardziej znanym i wpływowym wariantem orientacji monokauzalnej jest teoria determinizmu technologicznego [Innis, 1951; McLuhan, 1975]. Wychodzi ona z założenia, iż praprzyczyną wszelkiego postępu w dziedzinie komunikowania jest rozwój techniki, podlegający wewnętrznej, niejako im- manentnej samoregulacji. W efekcie pojawiają się coraz doskonalsze media, których techniczna „natura”, zwłaszcza przestrzenny lub czasowy aspekt przekazu, nie zaś jego zawartość (treść) czy sposób wykorzystania, determi­nują formy społecznej organizacji i sposób postrzegania świata.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)