BADANIA SYTUACJI SPOŁECZNEJ

Dzięki nim konieczne zabiegi, zmierzające do tworzenia warunków pracy zespołowej, o których pisze M. Grzegorzew­ska,iso zyskują nowy jakościowo wymiar edukacyjny we wspomnianych wcześniej (patrz rozdz. IV, § 2) planach europejskiej infrastruktury eduka­cji telematycznej. Być może rozwiązania tego typu przyczynią się do prze­łamania barier psychicznych i fizycznych tych osób, które unieruchomio­ne w domach, nie mogą liczyć na sukces edukacyjny w tradycyjnym systemie kształcenia.Badania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych dostarczają danych empirycznych, ujawniających trudności ekonomiczne, a w konsekwen­cji społeczne.Na narastające w środowisku osób niepełnosprawnych przeświadczenie o    zagrożeniu bytu nakładają się trudności ekonomiczne, programowe, kadrowe i organizacyjne szkoły polskiej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!