BAZY DANYCH

Bazy danych, obejmujące teksty tysięcy artykułów oraz książki elektroniczne, zwłaszcza słowniki, encyklopedie i specjalizowane programy multimedialne o funkcji podręczników lub materiałów uzupełniających nauczanie poszczególnych przedmiotów. Ich ce­chą wspólną jest nie tylko multimedialność, ale organizacja infor­macji metodą hipertekstu oraz wykorzystywanie CD-ROM jako nośnika danych;   oprogramowanie służące włączeniu komputerów w ogolnodostępną sieć teleinformatyczną, rozszerzającą możliwości dostępu do in­formacji oraz sprawiającą, że użytkownik przestaje być li tylko odbiorcą informacji, stając się również ich nadawcą.Można wszakże postawić pytanie – dlaczego właśnie biblioteka a nie np. pracownia komputerowa ma spełniać funkcje „media-centre”?

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)