BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega też wąt­pliwości, że multimedialność będzie sprzyjać integracji wszystkich typów komunikowania, tzn. interpersonalnego, masowego i organizacyjnego, co oznacza, iż ten sam układ urządzeń komunikacyjnych będzie wykorzystywa­ny do kontaktów prywatnych, załatwiania spraw codziennych, kontaktów urzędowych, pracy zawodowej, jako źródło informacji, rozrywki i przekazów edukacyjnych, a wszystko to będzie można otrzymać bez wychodzenia z do­mu bądź przeciwnie, będąc w dowolnym miejscu poza domem. Jeżeli trudno jest przewidzieć rozwój cywilizacji multimedialnej, to tym bardziej niewiadomy jest jej wpływ na człowieka i społeczeństwo. Wskazane wyżej tendencje rozwojowe będą niewątpliwie powodować narastające przeciążenie informacyjne człowieka i społeczeństwa, uwikłanego w sieć wielorakich kontaktów komunikacyjnych. Jak jednostki, zbiorowości i insty­tucje społeczne będą sobie z tym radzić, dziś jeszcze nie wiadomo. Na pewno jednak proces ten będzie sprzyjać rozwarstwieniu społecznemu – jednym grupom pomagając, a innym utrudniając adaptację społeczną.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)