BEZ WZGLĘDU NA MOTYWACJĘ

Bez względu jednak na motywacje – nabycie urządzeń odbiorczych, prenumerata i zakup prasy, opłata za podłączenie kablowe czy dekoder cyfrowy etc. to fakty empiryczne, które można rejestrować w postaci danych statystycznych. Dane te obrazują skalę i dynamikę umasowienia poszczególnych mediów w społeczeństwie.Na ich podstawie można dość szczegółowo określić kształt „krzywej umaso- wienia” w stadium popularyzacji.Drugi zasadniczy wyznacznik dynamiki umasowienia, tzn. atrakcyjność przekazów, wiąże się z dość istotną zmianą oferty. Przedmiotem umasowie­nia nie mogą być bowiem przekazy adresowane do publiczności elitarnej, czyli nastawione na rozbudowaną kompetencję komunikacyjną, gdyż byłyby dla masowej publiczności zbyt trudne.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)