BLIŻSZA CHARAKTERYSTYKA

Bliższa charakterystyka sytuacji mediów masowych w cywilizacji mul­timedialnej nie jest w tej chwili możliwa, ponieważ cywilizacja ta dopiero się tworzy i kierunek oraz dynamika jej rozwoju trudne są do przewidzenia.Można jednak już dziś wskazać niektóre istotne tendencje rozwojowe, trak­towane jako fundament nowej formacji społecznej – społeczeństwa informa­cyjnego. Tak więc nie ulega wątpliwości, że multimedialność zwiększy za­kres i różnorodność przekazów dostępnych odbiorcom, oferowanych im zarówno w postaci ogólnych i wyspecjalizowanych kanałów, jak też baz, pli­ków i pakietów audiowizualnych (archiwa, wideoteki), z których będą oni mogli wybierać to, co ich interesuje, przy czym znaczna część owych kana­łów i zasobów programowych będzie dostępna za opłatą.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)