BRAMY MIĘDZY SIECIOWE

Bramy międzysieciowe (gateways) są to pakiety oprogramowania do konwersji proto­kołów różnych sieci, osadzone na komputerze do tych sieci dołączonym. Obok gate­ways i bridges wyróżnia się obecnie jeszcze 2 typy sprzęgaczy międzysieciowych: wtór­niki sieciowe (repeaters), tj. urządzenia dokonujące prostej regeneracji sygnałów na magistrali sieciowej bez jakichkolwiek operacji na przenoszonych danych oraz rute- ry (routers), tj. urządzenia sprzęgające, które dokonują komutacji strumieni danych mię­dzy dołączonymi do nich sieciami, odpowiednich konwersji protokołów oraz dyna­micznego wybierania najlepszej drogi przesyłu danych. Jakkolwiek umożliwiają sesję między dowolnymi abonentami łączonych sieci, to każda z nich zachowuje swoją lo­giczną odrębność. Routery stanowią najbardziej uniwersalny i efektywny sposób łącze­nia takich odrębnych sieci, zwanych intersieciami.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)