CECHY DYDAKTYCZNO- METODYCZNE

„Cechy dydaktyczno – metodyczne okre­ślane są m. in. przez: stopień zróżnicowania poziomu trudności, zakres aktywności ucznia, poprawność struktury treści, spełnianie funkcji moty­wacyjnej, poprawność systemu oceniania oraz możliwość osiągnięcia suk­cesu dydaktycznego przez ucznia. „Własności techniczne” to: łatwość korzystania, tolerancja błędów popełnianych przez ucznia w kon­takcie z maszyną, zrozumiałość i atrakcyjność dokumentacji towarzyszą­cej. Wymagane dane programu obejmują również – niezbędną konfigura­cję sprzętu.Powyższa kategoryzacja kryteriów oceny budzi szereg wątpliwości, związanych z logiczną nierozłącznością cech dydaktycznych zaliczanych tu do odmiennych ich grup.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)