CECHY ZWIĄZANE Z TREŚCIAMI NAUCZANIA

Liczba punktów jest oddzielnie sumowana dla poszczególnych grup. One zaś mają charakter otwarty, tj. osoba oceniająca może dopisać cechę, którą uznaje za ważną. Nauczycie­lowi pozostawiono także prawo określania minimum jakościowego w każ­dej grupie cech, ze względu na konieczną znajomość lokalnych wymagań i warunków pracy szkoły. Zespół „cech ogólnoużytkowych” obejmuje kategorie zasad­ności posłużenia się komputerem dla realizacji określonego tematu oraz czasowej, ekonomicznej i dydaktycznej efektywności wykorzystania. „Cechy związane z treściami nauczania” zawierają kate­gorie poprawności naukowej programu, braku stereotypowości widzenia problemów i błędów merytorycznych, poziom wyrazistości i zrozumiało­ści prezentowanych treści wraz z ich aktualnością i odniesieniem do po­ziomu nauczania.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)