DĄŻENIE DO PROSTOTY

Dążenie do prostoty treści powoduje redukowanie obrazu świata przed­stawionego w przekazach masowych do schematycznych sytuacji (walki do­bra i zła), w których pojawiają się stereotypowe postacie zachowujące się w sposób stereotypowy, co nieuchronnie prowadzi do schematycznych roz­wiązań (zwycięstwa dobra). Aby przekaz był maksymalnie zrozumiały, schematyzacji ulega również jego strona formalna. Konstrukcja przekazu oparta jest na szablonach językowych, narracji linearnej, jednoznacznych związkach przyczynowo-skutkowych. Konsekwentnie stosowane zabiegi upraszczające zapewniają wprawdzie komunikatywność przekazów, ale nie­uchronnie prowadzą do ich ujednolicenia (homogenizacji) w warstwie inte­lektualnej i estetycznej, a to zagraża sztampą i monotonnością. Przeciwdzia­łać temu ma nasycanie przekazów wątkami rozrywkowymi.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)