DEMOKRATYCZNY MECHANIZM

Pełnienie przez media roli pośrednika i inicjatora komunikacji między instytucjami systemu a obywatelami to uruchomienie jednego z najważniej­szych mechanizmów demokratycznych. Jego istnienie nie może być jednak celem samym w sobie, ma on służyć wspomaganiu innych, równie ważnych mechanizmów demokratycznych. Dopiero powiązanie mediów masowych z innymi mechanizmami demokratycznymi pozwala w pełni dostrzec rolę i zadania komunikowania masowego w funkcjonowaniu demokracji liberal­nej. Istota współzależności między działaniem mediów a funkcjonowaniem demokracji liberalnej polega na tym, że media stymulują nawiązywanie inte­rakcji komunikacyjnych między wszystkimi podmiotami społecznymi, co prowadzi do aktywizacji społeczeństwa i wyzwala różne formy zaangażo­wania społecznego i politycznego, które uruchamiają najważniejsze mecha­nizmy demokratyczne.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)