DLA NADAWCY

Z dotychczasowych uwag wynika, że o tym, czy nowe medium stanie się środkiem komunikowania i zajmie trwałe miejsce w życiu warstw wyższych (będących wzorem dla reszty społeczeństwa), przesądza bilans korzyści i kosztów zarówno po stronie odbiorców, jak i nadawców. Dla tych pierw­szych, oprócz atrakcyjności nowego medium, pewnym atutem często bywa jego niedostępność dla szerszej publiczności, czyniąca z niego atrybut statusu i elitarnej pozycji. Dla nadawcy ocena tego bilansu sprowadza się do kalkula­cji ekonomicznej koniecznych nakładów i spodziewanych korzyści, przy uwzględnieniu przewidywanego obniżenia kosztów i poszerzenia kręgu od­biorców. To ostatnie zależy zaś od tego, jak bardzo atrakcyjne wydaje się nowe medium przeciętnemu konsumentowi i jakie są widoki na szybkie przełamanie barier technicznych i ekonomicznych.Jak dotąd, bilans korzyści i kosztów najkorzystniej kształtuje się w przy­padku radia i mediów pochodnych, jak np. walk-man, które dużą atrakcyjność przekazu łączą z łatwością przełamywania barier technicznych i ekonomicz­nych.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)