DOSKONALSZE ŚRODKI

Jednakże do pełnego ich urzeczywistnienia potrzebna była daleko idąca prywatyzacja techniki, usta­nawiająca nowego typu więzi społeczne między jednostką, rodziną i społe­czeństwem. W dziedzinie komunikowania techniką taką okazał się przekaz radiowy i telewizyjny, gdyż umożliwiał bezpośrednią transmisję różnorakich informacji i treści z jednego ośrodka do wielu domów. Właściwość ta prede­stynowała oba media do roli kluczowego instrumentu integracji i kontroli w skali całego społeczeństwa. Warto też zwrócić uwagę na to, że w miarę jak pojawiały się kolejne, coraz doskonalsze środki komunikowania, ich parametry techniczne wy­przedzały coraz wyraźniej sposoby definiowania zawartości i funkcji sa­mych przekazów. O ile bowiem w przypadku prasy, a nawet jeszcze kine­matografu, innowacjom technicznym przyświecały pewne wyobrażenia co do charakteru przekazywanych za ich pomocą treści, o tyle już radio i telewizja stworzone zostały z myślą o transmisji i odbiorze jako procesie abstrakcyj­nym.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)