FUNKCJE KAŻDEGO ELEMENTU

Po pierwsze: Funkcje każdego elementu są uwarunkowane przez strukturę układu, w którym ów element działa. Funkcje zamierzone me­dium lub przekazu są uwarunkowane przez status prawny nadawcy, jego możliwości techniczne i ekonomiczne oraz cele i zadania, które sobie wyty­cza bądź wytyczają mu jego dysponenci. Funkcje nadane zależą od konwencji gatunkowej, struktury oferty i odniesienia do innych przekazów (intertekstu- alność). Funkcje pełnione warunkuje kompetencja komunikacyjna odbiorcy, jego sytuacja społeczna i warunki odbioru. Każde ogniwo aktu komunikowa­nia ustanawia zatem inną strukturę uwarunkowań dla funkcji medium lub przekazu, nic więc dziwnego, że rozbieżność funkcji pełnionych jest bardziej prawdopodobna, niż ich zbieżność.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!