FUNKCJE KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

Przedstawiona charakterystyka stadiów rozwojowych komunikowania masowego pokazuje, że ten typ komunikowania powstał na określo­nym etapie cywilizacyjnego rozwoju, tzn. na etapie kształtowania się społe­czeństwa przemysłowego, szybko zajął centralne miejsce w życiu tego społe­czeństwa i podlega zmianom cywilizacyjnym, które przekształcają to społe­czeństwo w społeczeństwo informacyjne. Związek między rozwojem cywili­zacyjnym i przemianami komunikowania masowego wynika nie tylko z tech­nicznych uwarunkowań tego typu komunikowania, ale przede wszystkim z jego ogromnego wpływu na życie społeczne. Właśnie ów wpływ należał i nadal należy do głównych zainteresowań badawczych uczonych zajmują­cych się działaniem mediów masowych. Wśród wszystkich podejść badaw­czych starających się wyjaśnić istotę i głębokość wpływu mediów na życie społeczne najciekawszy jest niewątpliwie dorobek analizy funkcjonalistycz- nej, która wpływ ten stara się opisywać w kategoriach funkcji, jakie media pełnią bądź starają się pełnić w życiu grup społecznych i poszczególnych jed­nostek.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)