HIPERTEKST

Hipertekst – komputerowy system prezentacji informacji w postaci wyodrębnionych, powiązanych ze sobą małych, autonomicznych porcji, 7.wanych węzłami. Użytkownik może poznawać dowolne informacje i przechodzić do innych wg potrzeb własnych, korzystając z rozmaitych powiązań logicznych między węzłami. Systemy hipertekstowe zawierają obok tekstu, także tysunki, zdjęcia, wykresy, sekwencje wideo, nagrania dźwiękowe itp. Cechą odróżniającą hipertekst od innych zbiorów informacji jest powiązanie węzłów ze sobą, umożliwiające postrzeganie hipertekstu niejako zbioru odrębnych tekstów, lecz sieci po­wiązanych ze sobą informacji. Termin hipertekst (ang. hypertcxt) wprowadził Theodor Nelson w 1965 r., autor koncepcji „wszechświatowej biblioteki”. Jego projekt – Xanadu. tj systemu hipertekstowego, obejmującego różnego rodzaju dokumenty, choć nie został nigdy wdrożony, stał się inspiracją World Wide Web (np. idea transkluzji, tj. włączania do dokumentów innych, jako cytatów, czy koncepcja dwukierunkowych odsyłaczy).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)