INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Informacje dotyczące budżetu, spisu z natury (inwentarza szkoły), dane osobowe uczniów i pracowników, korespondencja oraz wszelka inna do­kumentacja szkoły, po jednokrotnym wprowadzeniu do systemu informa­tycznego, może być wielokrotnie przetwarzana i wykorzystywana przez poszczególne programy systemu. I tak np. rejestr osobowy wprowadzony do systemu kadrowego może być przeniesiony i wykorzystany w systemie płacowym, arkuszu organizacyjnym szkoły, katalogu bibliotecznym (kar­ty czytelnicze), planie lekcji, czy intencjonalnie tworzonych wykazach uczniów dla celów dydaktycznych (np. indywidualnych rozkładów mate­riału nauczania), potrzeb ewidencji wojskowej (uczniów kończących 18 lat), itd.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!