INNA KLASYFIKACJA

Inną klasyfikację oprogramowania opisali S. Dunn i V. Morgan.24 Wyróżnili oni 4 jego typy: ćwiczenia i praktyka, symulacja, bazy danych, programy użytkowe oraz narracyjne lub prezentacyjne. Klasyfikacja, przez swą czytelność, zyskała znaczną powszechność w literaturze przedmiotu. Na jej podstawie, S. Dunn i V. Morgan opracowali zestaw kategorii do wyboru, oglądu i wartościowania programów przez studentów (maksymal­nie 3 osobowe grupy). Zaangażowanie studentów w ten rodzaj procesu, służyć miało rozwojowi kryteriów oceny i podejmowaniu decyzji przez przyszłych nauczycieli, co do satysfakcjonujących edukacyjnie standardów. Praktyczne ćwiczenia przebiegać miały według następującego schematu.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)