INTEGRALNY SKŁADNIK

Jeżeli zmiany te stanowią integralny składnik procesu modernizacji społecznej, towarzyszy im z reguły postęp technologiczny i wzrost wydajności pracy, co prowadzi do wzrostu zamożności i czasu wolnego ludzi czynnych zawodo­wo. Kumulacja tych trzech czynników (wykształcenie, zamożność, czas wolny) przekształca zapotrzebowanie na bardziej zróżnicowane przekazy w popyt na nie. Powstają warunki sprzyjające specjalizacji poszczegól­nych nadawców oraz kanałów dystrybucji przekazów.To, czy popyt ten jest dostatecznie silny, by skierować nadawców na ścieżkę specjalizacji czy też potrzebne są dodatkowe czynniki wspomagające (np. udogodnienia podatkowe, subwencje państwowe, otwarcie dostępu dla kapitału obcego, międzynarodowa współpraca nadawców etc.), zależy od li­czebności społeczeństwa (wielkości rynku).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)