INTENSYWNE ZABIEGI

Towarzyszą temu intensywne zabiegi marketingowe, kreujące zapotrzebowanie na produkowane dobra (przekazy medialne). Obok imperatywu ekonomicznego (maksymalizacja zysku), rów­nie silny jest wpływ imperatywu politycznego, oddziałującego w sferze ide­ologii – przedstawianie istniejących nierówności społecznych i stosunków panowania jako naturalnego i normalnego porządku rzeczy. Nowsza wersja teorii [Gamham, 1979; Golding, Murdock, 1997] większy nacisk kładzie na procesy koncentracji własności w sferze mediów, globalizację rynków me­dialnych oraz komercjalizację przekazywanych treści, co powoduje ograni­czenie różnorodności tych treści, marginalizację poglądów opozycyjnych i alternatywnych, a także podporządkowanie interesu publicznego interesom prywatnym.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)