ISTNIEJĄCE OPCJE

Jak zauważa G. Zarembińska,i40 mniejsze upośledzenie może być skutecznie kompensowane ułatwieniami w sterowaniu komputerem, stwarzanymi np. przez tzw. „tablice kontrolne , wcho­dzące w skład standardowego oprogramowania komputerów typu Apple. Dzięki nim użytkownik może dostosować do potrzeb własnych częstotli­wość migania kursora, kolor i wzór pulpitu, czas i datę, parametry myszy, pamięć, klawiaturę itd. Niektóre z tablic zaprojektowane specjalnie z myślą o    osobach niepełnosprawnych, zwłaszcza z upośledzonym narządzem wzroku i ograniczonej sprawności manualnej (istnieją opcje: powiększa­nia w określonej skali obrazów z ekranu monitora, przejęcia funkcji my­szy przez klawiaturę numeryczną, zabezpieczenia przed przypadkowym, a niepożądanym wciśnięciem klawisza, regulacji szybkości pracy klawia­tury i opóźnienia wyłączania obrazu, powodowanego przez tzw. Screen Saver itd.).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)