KAŻDY ELEMENT

Po trzecie: Każdy element może pełnić zarówno funkcje jawne, tzn. zamierzone i uświadamiane, jak funkcje ukryte, tzn. niezamierzone i nieuświadamiane. Złożoność i wieloznaczność oddziaływania przekazów kulturowych sprawia, że często nadawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich następstw swojej działalności. Na przykład dostarczając odbior­com rozrywki, może nie dostrzegać lub lekceważyć to, że rozrywka ta try- wializuje pewne wartości, stępia wrażliwość na ludzkie cierpienie czy wręcz kreuje fałszywy obraz rzeczywistości. Co więcej, przekazy są zwykle wielo­znaczne i obok treści jawnej zawierają treści ukryte (podteksty, aluzje, suge­stie, niedomówienia) bądź w pewnych kontekstach takich ukrytych znaczeń nabierają. Odbiorca może takie znaczenia z przekazu wydobyć lub mu przy­pisać, ale też może poddawać się ich oddziaływaniu nieświadomie. Na tym polega zjawisko manipulacji, gdy np. przekazy jawnie rozrywkowe zawierają równocześnie subtelne, ukryte znaczenia polityczne czy reklamowe, które mogą wpływać na postawy i zachowania odbiorców nie budząc ich krytycz­nej reakcji.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)