KAŻDY Z WYMIARÓW

Każdy z podanych wymiarów zawiera rejestr cech szczegółowych i oceniany jest w skali czteropunktowej: wzorowy, pożądany, ledwie za­dowalający, wadliwy. Cechy, przyporządkowane stopniom skali, charak­teryzują precyzyjnie program. I tak, poziom przekazu zależny jest od okre­ślenia stopnia: wykorzystania możliwości sprzętu, dla którego został napisany, interaktywności treści, uzasadnionej integracji tekstu z grafiką i dźwiękiem, pozytywnego sprzężenia (szybkości i adekwatności reakcji programu na działania użytkownika), indywidualizacji stopnia trudności programu, zachowania „poczucia stałej kontroli” nad pracą programu, a także formy i języka komentarzy, zachęcających lub zrażających użyt­kownika.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)