KŁOPOTY KADROWE I SPRZĘTOWE

Na powyższe nakładają się nadal wy­stępujące kłopoty kadrowe i sprzętowe i co nie mniej istotne – brak koncepcji metodycznego wykorzystania programów edukacyjnych oraz znaczne trudności korelacyjne, polegające na wpisaniu zakresu treści pro­gramów lub kształtowanych przez nie umiejętności w system celów kształ­cenia i wychowania.Istniejący stan faktyczny nie uprawnia do tego, żeby sądzić, iż w tym względzie nie zajdą konieczne zmiany. Zwłaszcza, że odnotować wypada również cechy pozytywne obecnego etapu komputeryzacji nauczania w polskiej szkole. Zaliczyć do nich nade wszystko należy:  przejście „progu niemożności” alfabetyzacji komputerowej w oświa­cie,  lawinowo rosnącą liczbę osobowych kontaktów w ramach sieci te­leinformatycznych, skutkującą otwarciem na koncepcje, idee i prak­tyczne rozwiązania z bogatszych w doświadczenia ośrodków akade­mickich i organizacji edukacyjnych.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)