KOLEJNY PROGRAM

Program pozwala uwzględnić w planowaniu wszystkie istotne uwarunkowania, przede wszystkim miej­sce i czas pracy poszczególnych nauczycieli.Kolejny program omawianego pakietu informatycznego zarządzania szkołą o nazwie – „Informacja prawna 2000” – ma zdaniem autorów sta­nowić pomoc w pracy dyrektorów szkół i innych osób, związanych zawo­dowo z zarządzaniem oświatą, m. in. w kuratoriach, gminnych wydziałach oświaty czy zarządach szkół. Program zawiera kompletny zbiór aktual­nych przepisów prawa oświatowego i zagadnień pokrewnych na ponad 2.000 stron. Tradycyjne, żmudne sposoby poszukiwania odpowiedzi na kwestie natury prawnej w przepisach i odwołaniach do aktów prawnych i (umieszczanych w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polskich i Dziennikach Urzędowych), autorzy programu zastąpili komputerowym mechanizmem wyszukiwania dowolnego ciągu znaków (słowa lub kilku wyrazów) oraz metodą hipertekstu.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!