KOMPUTERYZACJA KSZTAŁCENIA

K. Kruszewski, podejmując próbę osadzenia teorii doboru i układu treści kształcenia w kontekście historycznym wskazuje, że w masowym szkolnictwie polskim znaleźć można charakterystyczne rysy encyklopedy­zmu. System szkolny promuje „raczej równość efektów niż równość szans”, a koncepcje programowe zmierzają w kierunku addytywnego włączania do programów szkolnych nowych treści, wynikających z rozwoju nauko- wo-technicznego.Komputeryzacja kształcenia, pojmowana w kategoriach egalitaryzmu, niesie za sobą koncepcje wyposażania uczniów w jak największy zasób wiedzy informatycznej i technicznej, także w ramach wykształcenia ogól­nego. Zasadnym wydaje się tu przypomnienie, dostrzeganych przez dy­daktykę ogólną, a formułowanych przez Cz. Kupisiewicza,A. Siemak- Tylikowską i T. Lewowickiego, konsekwencji wyboru takiej drogi: przeładowanie programów szkolnych, transmisyjne metody nauczania, bez zważania na percepcyjne możliwości ucznia, pamięciowe opanowywanie niezrozumiałych często wiadomości, bez umiejętności ich strukturalizacji, uzupełnienia luk i stosowania.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)