KONTROLA NAD PROGRAMEM NAUCZANIA

Oczywiście jest to przykład modelowy z wszelkiego, typu ogranicze­niami. Właścicielem może być przecież rodzina, indywidualna osoba, sto­warzyszenie religijne lub świeckie, przedsiębiorstwo, itp. Państwo jednak w każdym niemal przypadku zachowuje kontrolę nad programem naucza­nia, ustalając zakres i materiał wymagań klasyfikacyjnych (selekcyjnych) do kolejnych (niekiedy także równoległych) szczebli oświatowych. Poziom kontroli państwa bywa różny i waha się od urzędowego uznawania dyplo­mu szkoły, poprzez zalecenia programowe (tzw. trzon programowy), do pełnej monopolizacji władzy nad szkołą w systemach totalitarnych. Istnieją jednak placówki oświatowe, pozostające poza bezpośrednim wpływem państwa na realizowany w nich program nauczania.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)