KULTURALNA ELITA

Jak wskazuje Harold L.Wilensky [1964], kultura wysoka obejmuje produkty tworzone przez elitę kulturalną lub pod jej nadzorem, działającej w ramach tradycji estetycznej, literackiej i intelektualnej, oceniane wedle standardów krytycznych ustala­nych przez znawców. Natomiast kultura masowe obejmuje wytwarzanie pro­duktów przeznaczonych wyłącznie na rynek masowy, które podlegają standa­ryzacji pod kątem przeciętnych gustów i utartych zachowań konsumentów tych produktów. Przekazy wprowadzane do obiegu masowego i tworzące kulturę masową były wielokrotnie obiektem wnikliwych studiów, powstała na ten temat obfita literatura [Kłoskowska, 1980; Strinati, 1998]. Wszyscy autorzy za najbardziej podstawową cechę kultury masowej uznają dążenie do prostoty treści i formy przekazu oraz nasycanie go elementami rozrywkowymi.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)