KWESTIONARIUSZ PYTAŃ

L. M. Joiner, G. J. Vensel, J. D. Ross i B. J. Silwerstein opracowali kwestionariusz 27 pytań o wzrastającym poziomie szczegółowości, od ogólnych typu: „czy do programu jest dołączona kompletna dokumenta­cja wyjaśniająca cel dydaktyczny programu i sposób jego wykorzystania?”   do bardziej precyzyjnego: „czy uczeń kontroluje przechodzenie do ko­lejnych ramek obrazu za pomocą klawisza odstępu (spacji).”i9Znacznie bardziej interesujące rozwiązanie przedstawił R. Edwardson. Jego zdaniem, projekt systemu oceny oprogramowania powinien obejmować: cele nauczania, odbiór programu przez ucznia i kontrolera przebiegu lekcji.R. Edwardson sformułował również 8 pytań, które powinna postawić osoba oceniajaca program lub tworząca go.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)