METODYCZNY ZABIEG

Metodyczny zabieg, polegający na użyciu komputera w sposób zgod­ny z koncepcją W. Okonia, polega nie tylko na stworzeniu warunków do poznawania przez uczniów rzeczywistości i gromadzenia wiedzy, ale tak­że do posługiwania się nią w operacjach umysłowych i działaniu praktycz­nym. Spełnienie tego warunku w zakresie konstrukcji programów kom­puterowych nie wydaje się łatwe. Dodajmy, że pojawienie się komputera ożywi zapewne dawne spory, dotyczące postulatu jednorodności oddziaływań wychowawczych, korela­cji działań, celów oraz treści programów szkolnych i innych instytucji, podejmujących równolegle działania oświatowe. Sprawi to techniczna, a od niedawna również programowa, możliwość realizacji pozaszkolnego procesu kształcenia i samokształcenia w ramach projektów edukacyjnych, realizowanych w systemach sieci teleinformatycznych (o różnym stopniu instytucjonalizacji), w bezpośrednim kontakcie z komputerowymi progra­mami edukacyjnymi, a także w komunikacji z otoczeniem bliższym (sprzęt komputerowy i programy graficzne, dźwiękowe i wizualne, pozwalające komunikować się osobom niepełnosprawnym) i przestrzennie dalszym (poczta elektroniczna, telekonferencje).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)