MIĘDZY OBIEGAMI

Tak więc między obiegiem elitarnym, utrzymującym swoją niewielką dynamikę wzrostu, oraz obiegiem masowym, którego dynamika wyraźnie spada, powstaje szereg obiegów tematycznych o różnej dynamice i skali masowości. I choć żaden z tych obiegów nie gromadzi audytoriów większych niż obieg ma­sowy, to razem wzięte skupiają uwagę coraz liczniejszych publiczności medialnych.Procesy specjalizacji komunikowania masowego można porządkować wedle dwóch kryteriów: zawartości kanałów i składu odbiorców.Biorąc za podstawę kryterium zawartości kanałów można wyróżnić: spe­cjalizację wewnętrzną – poszczególne przekazy (bloki, działy, pasma) w ramach jednego kanału poświęcone są określonej dziedzinie tematycznej, oraz specjalizację całościową – wszystkie przekazy w ramach danego kanału dotyczą jednej dziedziny tematycznej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)