MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ

  1. Szacuje się, że uczniowie szkół amerykańskich spędzają w bibliotece do 30% czasu przezna­czonego na pobyt w szkole.Biblioteka jest dla nich miejscem reali­zacji licznych zadań i projektów, dodajmy – w większości zespoło­wych. Realizacja owych projektów wymaga sięgnięcia do rozmaitych źródeł, selekcji i systematyzacji informacji. Celem projektów nie jest jednak zbieranie informacji. To tylko etap wstępny podejmowanej pracy badawczej. Celem jest formułowanie własnych pomysłów (hi­potez) i ich weryfikacja. Procesowi twórczemu towarzyszy wymiana myśli między uczniami realizującymi projekt (dialog wewnątrzgrupo- wy) oraz za pośrednictwem sieci informatycznej – pomiędzy człon­kami grupy, a zainteresowanymi osobami (czy organizacjami) i to bez ograniczeń geograficznych.
Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)