MODEL CENTRUM INFORMACYJNEGO

Komputeryzacja bibliotek nie rozwiąże wspomnianych trudności, może wszakże zahamować postępującą degradację bibliotek szkolnych, przyczy­niając się do pełnienia przez nie roli szkolnych centrów infor­macyjnych. Taką rolę przewiduje dla bibliotek szkolnych koncepcja ośrodków typu „media-centre”, zrodzona w latach sześćdziesiątych w kra­jach rozwiniętych i rekomendowana w 1980 r. przez UNESCO do po­wszechnej realizacji.Współcześnie istnieje kilka modeli szkolnych centrów informacyjnych.Modele owe posiadają jednak szereg cech wspólnych.Po pierwsze – biblioteka szkolna traktowana jest jako wie­lofunkcyjna pracownia, wykorzystywana tak do zajęć lek­cyjnych, jak i pracy samokształceniowej.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)