NA RZECZ INTEGRACJI

Po czwarte: Każdy element może działać na rzecz integracji społecz­nej i adaptacji jednostki do warunków jej życia (eufunkcje), jak też na rzecz dezintegracji społecznej i utrudniania adaptacji jednostki (dys­funkcje). Zamiarem nadawcy może być podsycanie konfliktów społecznych, prowokowanie zamieszek, zmiana rządu lub przeciwnie – odwracanie uwagi od negatywnych zjawisk i problemów społecznych; może on także starać się przedstawiać je w sposób obiektywny i poszukiwać dla nich najlepszych rozwiązań. Stosownie do zamiarów, będzie wyolbrzymiać lub bagatelizować owe problemy i zjawiska, bądź też pokazywać je rzetelnie w całej ich spo­łecznej złożoności. Odbiorcy zaś mogą tak dobierać swoją „dietę medialną”, aby oderwać się od otaczającej rzeczywistość i przeżyć coś niezwykłego lub poznać sposoby lepszego radzenia sobie z życiowymi problemami. Na przy­kład widzowie seriali, oper mydlanych czy telenowel poszukują w nich odbi­cia własnych doświadczeń i praktycznych wskazówek albo ucieczki od rze­czywistości w „lepszy świat”, przy czym kolejne powroty do rzeczywistości mogą stawać się coraz bardziej frustrujące, wzmagając pragnienie ucieczki w świat przedstawiony (spirala eskapizmu).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)