NADAWANIE STATUSU

Równocześnie z klasyfikacją Lasswella pojawiła się inna i, jak się rychło okazało, równie inspirująca klasyfikacja funkcji mediów, sporządzona przez Paula F.Lazarsfelda i Roberta K.Mertona [1948]. W przeciwieństwie do Las­swella ujmowali oni funkcje mediów nie tyle z perspektywy ich zadań, ile z perspektywy następstw ich działania, dlatego oprócz dwóch funkcji przypi­sali mediom też jedną dysfunkcje. Są nimi: Funkcja nadawania statusu. Media masowe skupiają uwagę spo­łeczną i nadają rangę ważności kwestiom publicznym, ludziom, organizacjom i całym ruchom społecznym. Dokonuje się to na podstawie o tyle nielogicz­nego, co szeroko rozpowszechnionego mniemania, że ,jeżeli rzeczywiście coś znaczysz, skupisz na sobie uwagę mediów, a jeżeli znalazłeś się w cen­trum zainteresowania mediów, z pewnością musisz coś znaczyć.” Dzięki ta­kiemu mniemaniu pojawienie się kogoś w mediach jest traktowane jako świadectwo jego ważności i zarazem legitymizuje status tej osoby bądź grupy czy instytucji, którą ona reprezentuje.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)