NAJWIĘKSZE ZAAWANSOWANIE

Najbardziej zaawansowaną postacią multimedialności są sieci zintegrowanych usług cyfrowych (ISDN, Integrated Services Digital Networks), czyli rozbudowany układ komputerowych serwerów połą­czonych siecią światłowodów, do którego podłączane są komputery instytu­cjonalnych i indywidualnych użytkowników, umożliwiające im korzystanie z wszystkich istniejących urządzeń nadawczych i odbiorczych oraz nadawa­nie i odbieranie przekazów wszelkiego rodzaju (transmitowanych w formie zapisu cyfrowego) [Wigand, 1991], W przyszłości ISDN może przekształcić się w globalną interaktywną sieć telekomunikacyjną, która wchłonie wszyst­kie istniejące obiegi komunikacyjne, a także pozwoli na rozwijanie wielu no­wych usług informacyjnych i kontaktów komunikacyjnych.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)