NARODZINY MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

Kino, którego okres elitarny trwał nader krótko (jeżeli za takowy uznać lata 1895-1897, kiedy było ono ciekawostką kawiamiano-salonową), bardzo wcześnie wkroczyło na drogę umasowienia – zrazu funkcjonowało jako jar­marczna osobliwość, lecz rychło stało się ulubioną rozrywką miejskiego pro­letariatu. Równie wcześnie powstały pierwsze ateliers i przedsiębiorstwa fil­mowe (firmy braci Pathe i Leona Gaumonta we Francji, wytwórnie Edison Company, Vitagraph i Biograph w Ameryce), a począwszy od 1902 r. upo­wszechnia się zorganizowany system wynajmu kopii filmowych. Jednak do­piero powstanie w latach 1905-1909 sieci tanich kin, tzw. nickelodeonów, nadało prawdziwy impet rozwojowi tego medium [Toeplitz, 1955], Te pierw­sze autentyczne przybytki X muzy stały się podstawą masowego rozkwitu widowiska filmowego w Stanach Zjednoczonych.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)