NIE NAJWAŻNIEJSZE

Nie to jest wszakże najważniejsze, tylko to, iż w okresie tym prasa wkroczyła w nowy etap swojego rozwoju – etap specja­lizacji. Jego odrębność polegała – ogólnie biorąc – na tym, że kierunki roz­woju prasy określane były odtąd już nie tylko przez istniejące warunki cywi- lizacyjno-kulturowe oraz potrzeby społeczne, lecz także przez pojawienie się nowych środków przekazu, stwarzających funkcjonalną alternatywę w za­kresie zaspokajania potrzeb obsługiwanych dotąd wyłącznie przez prasę. Z chwilą bowiem pojawienia się kina i radia, a później telewizji, rywalizacja toczyła się już nie między mediami jednego rodzaju, o takich samych wła­ściwościach, lecz między mediami jakościowo różnymi, o innej specyfice i możliwościach działania.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)