NIEWIELE OPRACOWAŃ

Niewiele jest opracowań dotyczących informatycznego systemu zarzą­dzania szkołą tj. takiego zastosowania narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania), które ułatwia gromadzenie informacji istotnych dla procesu zarządzania oraz ich szybkie, wielostronne i wygodne przetwa­rzanie i przesyłanie. Być może przyczyna braku specjalistycznych opra­cowań tkwi w niechęci tradycyjnej myśli pedagogicznej do badania efek­tywności kierowania szkołą i szerzej – do problematyki zarządzania i administracji oświatowej. Rzecz jednak nie w rozstrzyganiu sporu o stan i perspektywy badań we wspomnianym zakresie. Nie miejsce tu także na dyskusję nad koniecznością głębszego włączenia problematyki admi­nistracji oświatowej do nauk pedagogicznych lub też pozostawiania jej poza ich granicami poznawczymi.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)