NIEZALEŻNIE OD STANOWISK

Niezależnie jednak od stanowisk w kwestii roli informatyki (rozumianej jako samodzielny przed­miot szkolny bądź fragment treści innych dyscyplin nauczania), czy też zasadności pozostałych postulatów, wnoszonych uprzednio, coraz jawniej- szym się staje, że dla dokonania racjonalnej oceny, obecnego w szkole (lub na jej potrzeby uzyskiwanego), sprzętu komputerowego i oprogramowa­nia, nie wystarczy analiza, nawet trafna, jednego, wybranego elementu. Osąd pedagogiczny uwzględniać musi szereg kryteriów. Jakich? Nauczy­ciel pochłonięty lekturą danych technicznych, analizą cen kompletnego zes­tawu i poszczególnych elementów, nowościami sprzętowymi i ich dostęp­nością na rynku polskim, ilością i graficzną atrakcyjnością oprogramowania oraz wielkością niezbędnej pamięci dla jego zainstalowania, czuje się nie­doinformowany.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!