OBOK ENCYKLOPEDYZMU

K. Kruszewski, obok encyklopedyzmu, wymienia również formalizm, utylitaryzm i materializm funkcjonalny.3? Spośród nich, szczególne nie­bezpieczeństwo dla programów kształcenia wydaje się stwarzać drugi — utylitaryzm. O ile nie budzi zastrzeżeń koncentrowanie się wstępnych pro­gramów alfabetyzacji komputerowej na opanowaniu przez uczniów umie­jętności praktycznych i ilustracji możliwych zakresów zastosowań, o tyle pozostanie na tym etapie (poza szkolnictwem zawodowym) – jest błędem. Jak zauważa K. Kruszewski — w materiale nauczania, ułożonym dla po­trzeb szkoły rozwiniętego społeczeństwa demokratycznego, powinny zna­leźć się „te wiadomości, które są najbardziej przydatne, by:a)  poznawać siebie i świat,b)  zmieniać siebie i świat,c)   opanować inne wiadomości które służą zrozumieniu struktury przedmiotu i które ułatwiają dalsze uczenie się.” Wyrażając to prze­konanie, K. Kruszewski stoi na gruncie materializmu funkcjonalne­go i podziela pogląd jego twórcy – W. Okonia.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)