OCENA OPROGRAMOWANIA

Kwestię systematyzacji kryteriów oceny użyteczności pedagogicznej komputerów podejmuje dydaktyka ogólna. Powstałe na jej gruncie pro­jekty, pomimo iż dotyczą ogólnej teorii doboru i układu materiału naucza­nia, okazać się mogą użyteczne także przy rozstrzyganiu zagadnień bar­dziej szczegółowych, jak ocena konkretnego programu komputerowego.Zdaniem K. Kruszewskiego, dobór materiału nauczania warunkowany jest kryteriami:a)    filozofii programu szkolnego;b)    interesu;c)     merytorycznymi;d)    skuteczności dydaktycznej.Pierwsze z nich obejmuje aspekty filozoficzne programu szkoły, celu jej społecznego (kulturowego, politycznego, gospodarczego) istnienia, sposobu widzenia rozwoju (także jego zakresu) i egzystencji ucznia, przygotowania go do pełnienia ról społecznych (odmiennie defi­niowanych co do funkcji.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)