OD MOMENTU POJAWIENIA SIĘ

Programy komputerowe od samego momentu pojawienia się stanowi­ły problem dla pedagogów. Nowość środka powodowała, że brakowało świadomości możliwych gatunków i typów oprogramowania oraz niezbęd­nego doświadczenia dla formułowania wymagań, związanych z jego jakością. Stwarzała również trudności w wyjaśnianiu związków między od­miennymi podejściami do konstruowania i użytkowania programów komputerowych, a teoriami, dotyczącymi: wychowania, procesu naucza- nia-uczenia się, przedmiotowej bądź podmiotowej roli ucznia i nauczyciela, i in. „żywych” koncepcji pedagogicznych. W początkowej fazie jednak, problem sprowadzał się do prostego braku oprogramowania edukacyjnego i w konsewencji – praktycznych trudności nauczycieli, usiłujących samo­dzielnie je tworzyć.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!