OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Te ogólne założenia to zaledwie punkt wyjścia budowy ustroju demo­kratycznego. Aby ustrój ten osiągnął dojrzałość, muszą powstać odpowiednie warunki, podmioty i mechanizmy tworzące fundament demokracji liberal­nej. Przede wszystkim muszą powstać trzy zasadnicze warunki prawidło­wego funkcjonowania demokracji: Konstytucyjność. System polityczny musi się opierać na zasadach ustrojowych, spisanych zwykle w ustawie zasadniczej, która m.in. ustana­wia podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, określa procedury wyboru przedstawicieli społeczeństwa do władz państwowych i samorządowych, gwarantuje obywatelom i tworzonym przez nich organiza­cjom wolność zgłaszania i wybierania kandydatów do tych władz, a także gwarantuje podstawowe prawa polityczne, społeczne i kulturalne obywateli.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)