OLBRZYMIA LICZBA WOLUMINÓW

Olbrzymia liczba woluminów zgromadzona w bibliotekach naukowych stwarza niebagatelną szansę nie tylko dla nauczycieli oraz zainteresowanych uczniów, ale stanowi bazę in­formacyjną dla podejmowanych w przyszłości programów edukacji otwartej czy zdalnej (distance education). Koniecznym warunkiem jest jednak komputeryzacja bibliotek, włączenie ich w sieć teleinformatyczną oraz upowszechnienie prawa do korzystania z księgozbiorów. W kontekście powyższego, pytaniem zasługującym również na rozwa­żenie jest – czy i jak komputeryzacja zmienia tradycyjny warsztat pracy bibliotekarza szkolnego?Odpowiedź na tak postawione pytanie będzie prosta, jeśli weźmiemy pod uwagę wybrane zakresy rutynowych czynności osoby prowadzącej bibliotekę: katalogowanie zbiorów, prowadzenie rejestru użytkowników i wypożyczeń, wyszukiwanie żądanej pozycji.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!