ORIENTACJA STRUKTURALNA

Orientacja strukturalna, odrzucająca prymat jednego czynnika na rzecz determinacji bardziej złożonej (wieloczynnikowej), także występuje w róż­nych odmianach. Jak się wydaje, najbardziej całościowe ujęcie można zna­leźć w brytyjskich studiach kulturoznawczych, zwłaszcza w pracy Raymonda Williamsa. Prześledziwszy proces narodzin różnych mediów, autor ten do­szedł do wniosku, że „wszystkie zostały przewidziane – nie w kategoriach utopii lecz technicznych rozwiązań – zanim decydujące komponenty rozwi­niętych systemów zostały odkryte i udoskonalone” (Williams, 1974, s. 19). Stało się tak dlatego, że wcześniejsze przeobrażenia sposobów produkcji i warunków życia wytworzyły zarówno nowe potrzeby, jak i nowe możliwo­ści ich zaspokojenia. Przy czym rozwój ten nigdy nie był i nie może być ide­alnie paralelny. Zawsze istnieją bowiem potrzeby wykraczające poza aktualne możliwości techniki oraz rozwiązania techniczne wyprzedzające zapotrzebo­wanie na nie.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)