OSOBISTA STYCZNOŚĆ

Dawała ona ponadto namiastkę osobistej styczności, czy nawet zażyłości ze znanymi osobistościami, pozwalała na za­trzymanie czasu – utrwalenie jakiegoś momentu czy zdarzenia celem jego upamiętnienia, dokumentacji bądź analizy. Jeszcze pełniej potrzebę przedłu­żenia kontaktów międzyludzkich, tak w sferze stosunków prywatnych, jak zawodowych i publicznych, zaspokajała łączność telegraficzna i telefon. Wymienione media tworzyły łącznie złożoną sieć interakcji komunika­cyjnych, która z jednej strony przyspieszała rozwój cywilizacji przemysłowej, a z drugiej – ułatwiała adaptacje do warunków, jakie ta narzucała. Wyrazem obydwu tych tendencji były nowe sposoby i style życia, przewidujące więk­szą samodzielność jednostki i autonomię rodziny.

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)