PODLEGAJĄC REGULACJI

Rolę tę może zaś ono pełnić dlatego, że instytucje nadawcze działają zawsze w sferze instytucji, podlegając regulacji i kontroli systemu, przekazy masowe wprowadzane są do obiegu w sferze publicznej, stając się w niej zarazem dobrem publicznym i produktem ekonomicznym, natomiast zbiorowości odbiorcze zapoznają się z nimi przeważnie w sferze prywatnej, zaspokajając dzięki nim swoje potrzeby poznawcze i emocjonalne oraz identyfikując swoje miejsce w strukturze społecznej. Miejsce komunikowa­nia masowego w strukturze systemu społecznego pokazuje w sposób sche­matyczny rys. Jak pokazuje to rys, instytucje medialne i nadawcze, niezależnie od stopnia ich autonomii czy swobody działania, są zawsze w jakiejś części in­stytucjami politycznymi i ekonomicznymi. Z takiego ich usytuowania wyni­ka też, że mamy tu do czynienia z komunikowaniem pionowym, z prze­pływem przekazów ze sfery instytucji do sfery prywatnej (media telematycz- ne nieco zmieniają ten układ, wprowadzając elementy komunikowania po­ziomego).

Cześć, z tej strony Andżelika i witam Cię na stronie o nazwie technika! Czytając moje wpisy dowiesz się rzeczy, których nie uświadczysz na innych blogach. A przynajmniej mam taką nadzieję:) Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)